Hariçten
Gazel
Okumak
Kolay,
Böcek
Olmak
Kolay Mı?

Anonim, İstanbul
32 sayfa, 140*217, 199?